Úvod lektor_zápatí
© www.kurz-lektor.cz  2015
Lektorský sbor

Vítejte na stránkách určených pro lektorky a lektory

Vítejte   na   webových   stránkách   určených   pro   budoucí   i   stávající   lektory   a   lektorky.   Naleznete   zde   informace   o   rekvalifikačním   kurzu,   andragogice,   formách a   metodách   výuky   a   vzdělávání   obecně.   Rekvalifikační   kurz   s   názvem   Lektor   je   akreditován   Ministerstvem   školství,   mládeže   a   tělovýchovy   ČR.   Kurz   je   v celkovém   rozsahu   101   hodin   teoretické   výuky.   Rozvržení   jednotlivých   výukových   hodin   lze   na   základě   požadavků   účastníků   kurzu   realizovat   jako celotýdenní, víkendové, dopolední či odpolední. Cílem   akreditovaného   programu   je   připravit   kvalifikované   pracovníky,   kteří   budou   plně   vybaveni   po   stránce   teoretické   i   praktické.   Výuka   je   koncipována jako   sebezkušenostní   s   akcentací   na   využití   v   praxi.   Kurz   je   určen   široké   veřejnosti,   začínajícím   lektorům   a   všem,   kteří      chtějí   dobře   zvládnout   lektorskou práci. Zkušenější lektoři v něm mimo jiné naleznou náměty na vylepšení své práce a novinky z oboru pro profesionalizaci své činnosti. Konkrétně   je   obsahem   kurzu   poruzumění   základním   pojmům   z   oblasti   andragogiky:   tj.   forma   a   metoda   vzdělávání,   lektor,   kouč,   konzultant,   trenér,   tutor, supervizor   aj.,   evaluační   dotazník,   hodnotící   test,   výuka,   vzdělávání,   učení   a   v   neposlední   řadě   i   práce   s   lektorskou   technikou   a   pomůckami   (NB, dataprojektor,   laserové   ukazovátko,   flipchart,   diktafon,   stativ,   kamera,   tabule   a   další).   Naučíte   se   zvládat   problematické   a   nepříjemné   situace   v   lektorském vystoupení. Součástí je také image lektora, vystupování, rozvoj prezentačních dovedností a reklama / propagace kurzů.
Notebook pro lektora Vítejte na stránkách kurzu Lektor/ka dalšího vzdělávání kurz lektor Dataprojektor Lektorské ukazovátko Flipchart Fixy pro lektora